Những quyền cơ bản tại nơi làm việc ở Anh quốc (P2)

Nhà tuyển dụng phải bảo vệ bạn không bị bắt nạt ở chỗ làm. Tổ chức Trọng tài, Hòa giải và Cố vấn Anh quốc (ACAS) có những hướng dẫn hữu ích về vấn đề bắt nạt và quấy rối ở nơi làm việc trên trang web www.acas.org.uk.

Labour_Right_Calendar_2010_0_0

Bắt nạt

Nhà tuyển dụng phải bảo vệ bạn không bị bắt nạt ở chỗ làm. Tổ chức Trọng tài, Hòa giải và Cố vấn Anh quốc (ACAS) có những hướng dẫn hữu ích về vấn đề bắt nạt và quấy rối ở nơi làm việc trên trang web www.acas.org.uk. Nếu bạn là thành viên của một công đoàn, họ sẽ có thể cung cấp thông tin và sự trợ giúp. Trang web Liên hội các công đoàn Anh (TUC) cũng có những thông tin hữu ích về vấn đề bắt nạt ở chỗ làm việc tại địa chỉ www.worksmart.org.uk.

Related image

Công đoàn

Một nhân viên có quyền tham gia công đoàn, và không nên bị từ chối công việc, miễn nhiệm, quấy rối hay bị sa thải chỉ vì họ là một thành viên của công đoàn hay muốn tham gia công đoàn.

Một nhân viên có quyền tham gia công đoàn nếu muốn, và không nên bị từ chối công việc, miễn nhiệm, quấy rối hay bị sa thải chỉ vì họ từ chối tham gia công đoàn.

Một thành viên của công đoàn có quyền tham gia các hoạt động công đoàn, ví dụ, tuyển thành viên, thu hội phí và tham gia các cuộc họp.

Hoạt động công đoàn phải diễn ra ngoài giờ làm việc hàng ngày của nhân viên hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận trước với nhà tuyển dụng. Một nhân viên không có quyền được trả lương nghỉ làm vì việc công đoàn đó trừ khi hợp đồng lao động cho phép điều này.

Hoạt động công đoàn không có bao gồm các hoạt động công nghiệp, ví dụ, bãi công. Có những quy định khác nhau về các hoạt động công nghiệp này. Để biết thêm thông tin về quyền thực hiện các hoạt động công nghiệp ( ví dụ như bãi công), truy cập trang web www.worksmart.org.uk .

Một nhân viên không nên bị từ chối một công việc hay bị miễn nhiệm chỉ vì họ nằm trong một danh sách tham gia các hoạt động công đoàn hoặc là thành viên công đoàn. Việc tạo ra, cung cấp hoặc sử dụng một danh sách để phân biệt đối xử với những người trong một công đoàn là vi phạm pháp luật.

Bạn có thể tìm thêm thông tin và lời khuyên về công đoàn từ TUC. Để biết có những công đoàn nào bạn có thể tham gia, hãy tìm tại trang web của TUC: www.worksmart.org.uk.

Thông tin liên hệ chi tiết với TUC:

Anh

TUC
23-28 đường Great Russell
Luân Đôn
WC1B 3LS
Tel: 020 7636 4030
E-mail: info@tuc.org.uk
Website: www.tuc.org.uk

Xứ WalesImage result for your rights about union at work in the UK

Wales TUC
Transport House
Số 1 đường Cathedral
Cardiff
CF11 9SD
Tel: 029 2034 7010
E-mail: wtuc@tuc.org.uk
Website: www.tuc.org.uk

Scotland

Scottish TUC
Số 333 đường Woodlands
Glasgow
G3 6NG
Tel: 0141 337 8100
E-mail: info@stuc.org.uk
Website: www.stuc.org.uk

Bắc Ireland

Liên hội các công đoàn Bắc Ireland
Ủy ban tại Bắc Ireland
4-6 đường Donegall, Place
Belfast
BT1 2FN
Tel: 028 9024 7940
E-mail: info@ictuni.org
Website: www.ictuni.org

Cung cấp thông tin nội bộ

Có một vài quy định bảo vệ cho những người lao động có liên quan đến sai phạm tại nơi làm việc và tiết lộ thông tin về hoạt động của nhà tuyển dụng. Đây được gọi là “cung cấp thông tin nội bộ”. Các thông tin được công khai phải liên quan đến:

 • Hành vi phạm tội.
 • Không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.
 • Xử án oan.
 • Vấn đề về sức khỏe và an toàn.
 • Hủy hoại môi trường.
 • Cố gắng che đậy các hành vi trên.

Tìm thêm thông tin và sự trợ giúp cho các trường hợp công khai thông tin tại:

Tổ chức Public Concern at work (PcaW)

Tầng 3, Bank Chambers

Image result for Public Concern at work in the UKSố 6 – 10 đại lộ Borough

Luân Đôn

SE1 9QQ

Tel (câu hỏi và hỗ trợ chung): 020 7404 6609

Fax: 020 7404 6576

E-mail (câu hỏi): whistle@pcaw.co.uk

E-mail (hỗ trợ): helpline@pcaw.co.uk

Website: www.pcaw.co.uk

Thanh tra ở Scotland đã thiết kế một tờ rơi (leaflet) có tiêu đề Whistleblowing (Cung cấp thông tin nội bộ), trong đó vạch ra những việc bạn cần làm nếu bạn làm việc cho doanh nghiệp nhà nước ở Scotland và có những quan ngại về sai phạm hoặc tham nhũng ở nơi làm việc. Tờ rơi này có tại trang web: www.audit-scotland.gov.uk.

Giám sát tại nơi làm việc

Nhà tuyển dụng có quyền giám sát việc thông tin liên lạc của nhân viên, miễn là họ phải có cảnh báo trước. Nhà tuyển dụng có thể giám sát:

 • Thông tin bưu chính.
 • Các cuộc gọi điện thoại.
 • Fax.
 • Email.
 • Việc sử dụng internet.
 • Bằng hệ thộng camera quan sát (CCTV).

Trong một vài trường hợp, nhà tuyển dụng cũng có thể giám sát những gì nhân viên của họ đang làm thông qua hệ thống camera quan sát (CCTV).

Image result for your rights about cctv at work in the UK

Việc giám sát và kiểm tra chỉ được pháp luật cho phép nếu:

 • Việc giám sát có liên quan đến việc kinh doanh của nhà tuyển dụng.
 • Hệ thống viễn thông đang sử dụng có kết nối một phần hoặc hoàn toàn với việc kinh doanh của nhà tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng đã thông báo bằng những cách hợp lý cho nhân viên rằng thông tin liên lạc của họ sẽ bị chặn.

Tốt nhất là nhà tuyển dụng nên có một bộ quy tắc ứng xử hoặc chính sách về việc giám sát. Nếu các nhân viên đã đồng ý, đây sẽ là một phần của hợp đồng lao động và có thể trở thành cơ sở cho việc kỷ luật hay xử phạt.

Nếu bạn cảm thấy nhà tuyển dụng đang giám sát bạn mà không được phép, có một số cách để bạn có thể phản đối lại hành vi này.

Để phản đối việc giám sát tại nơi làm việc, bạn sẽ cần sự tư vấn của chuyên gia, hãy tham khảo ý kiến của Văn phòng tư vấn công dân nơi gần nhất.

Thông báo sa thải

Hầu hết nhân viên đều có quyền được thông báo trong một khoảng thời gian nhất định nếu nhà tuyển dụng định sa thải họ. Nhiều nhân viên sẽ có thêm những quyền khác về thông báo sa thải theo hợp đồng lao động của họ.

Thư giới thiệu

Nhà tuyển dụng có phải cung cấp cho tôi thư giới thiệu không?

Thông thường, bạn không có quyền nhận thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, nhà tuyển dụng của bạn phải cung cấp cho bạn thư giới thiệu, ví dụ:

 • Nếu hợp đồng ghi rõ họ phải cung cấp thư giới thiệu cho bạn.
 • Nếu một cơ quan quản lý cần các thư giới thiệu đó. Ví dụ đó có thể là Cơ quan kiểm soát tài chính Anh quốc, họ đang cần đảm bảo rằng những nhân viên được tuyển để làm tư vấn tài chính có đủ năng lực làm việc.

Có nhiều lý do cho việc tại sao nhà tuyển dụng lại từ chối cung cấp thư giới thiệu cho bạn. Nếu bạn nghĩ nhà tuyển dụng không cung cấp thư giới thiệu vì những lý do liên quan đến chủng tộc, khuyết tật, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo hay tín ngưỡng, hoặc chuyển giới, đây có thể là dấu hiệu phân biệt đối xử. Bạn nên hỏi ý kiến của chuyên gia để được tư vấn.

Tôi có quyền xem những thư giới thiệu viết về tôi không?

Nhà tuyển dụng trước đây hoặc hiện tại của bạn không nhất thiết phải cho bạn xem thư giới thiệu mà họ viết về bạn. Vì thế nếu bạn muốn xem những thư giới thiệu đó, bạn nên gửi yêu cầu cho nhà tuyển dụng sẽ nhận được thư giới thiệu. Bạn nên gửi yêu cầu theo quy định của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này tại trang web của Ủy ban Thông tin: www.ico.org.uk, hoặc gọi vào đường dây trợ giúp của họ theo số 03031231113, đường dây này hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào khoảng thời gian từ 9h đến 17h.

Nhà tuyển dụng có thể viết một thư giới thiệu không tốt về tôi không?

Nhà tuyển dụng của bạn có nghĩa vụ phải viết một thư giới thiệu đúng đắn về bạn, và không được lừa dối nhà tuyển dụng đang yêu cầu thư giới thiệu. Tuy nhiên, có một vài thông tin không nên được viết trong thư giới thiệu, trừ khi bạn đồng ý. Đây là những thông tin về các vấn đề như hồ sơ bệnh án của bạn, hay thông tin về tiền án tiền sự.

Nhà tuyển dụng cũng không được cung cấp các thông tin không chính xác, cố ý gây nhầm lẫn hoặc sai lệch trong thư giới thiệu. Nếu việc này xảy ra, bạn có thể kiện nhà tuyển dụng của bạn ra tòa.

Nếu gặp những trường hợp này, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để được tư vấn, ví dụ như Văn phòng tư vấn công dân CAB.

Làm việc vào chủ nhật

Nhân viên cửa hàng (shop-workers) có những quyền nhất định nếu họ được yêu cầu làm việc vào chủ nhật.

Nhân viên cửa hàng bao gồm cả nhân viên phòng cá cược (ví dụ như đua ngựa). Nhân viên của tiệm kinh doanh ăn uống không được tính là nhân viên cửa hàng và không được bảo vệ khỏi việc phải làm việc vào chủ nhật. Điều này áp dụng với cả nhân viên quán bar, cửa hàng và quán cafe.

Nhân viên cửa hàng có quyền tương tự về giới hạn giờ làm việc và được có thời gian nghỉ ngơi, theo luật về Sức khỏe và An toàn, như những người lao động khác.

Nhân viên cửa hàng bắt đầu làm việc trước ngày 26 tháng 8 năm 1994 (ngày 6 tháng 4 năm 2004 ở Scotland; ngày 4 tháng 12 năm 1997 ở Bắc Ireland)

Nếu bạn là nhân viên cửa hàng (shop-workers, như liệt kê ở trên), và bạn bắt đầu làm việc trước ngày 26 tháng 8 năm 1994 (ngày 4 tháng 12 năm 1997 ở Bắc Ireland), bạn được coi là nhân viên cửa hàng được “bảo vệ” theo luật. Nếu bạn không muốn làm việc vào ngày chủ nhật, bạn không cần phải đi làm, và nếu nhà tuyển dụng cố sa thải bạn chỉ vì bạn từ chối đi làm vào chủ nhật, bạn có thể khiếu nại về việc sa thải không công bằng tại tòa án lao động (tòa án công nghiệp ở Bắc Ireland), bất kể thời gian bạn làm việc cho nhà tuyển dụng là bao lâu, bạn làm việc toàn thời gian hay bán thời gian và bạn bao nhiêu tuổi.

Nếu bạn là nhân viên cửa hàng được “bảo vệ”, bạn không thể bị đối xử bất công bởi nhà tuyển dụng chỉ vì bạn không muốn đi làm vào chủ nhật. Nếu bạn đang bị nhà tuyển dụng đối xử không công bằng vì không muốn làm việc vào chủ nhật, bạn nên tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia pháp lý.

Nhân viên cửa hàng bắt đầu làm việc sau ngày 26 tháng 8 năm 1994 (ngày 6 tháng 4 năm 2004 ở Scotland; ngày 4 tháng 12 năm 1997 ở Bắc Ireland)

Nếu bạn bắt đầu làm việc cho nhà tuyển dụng sau ngày 26 tháng 8 năm 1994 (ngày 6 tháng 4 năm 2004 ở Scotland; ngày 4 tháng 12 năm 1997 ở Bắc Ireland), bạn có thể được yêu cầu phải làm việc vào chủ nhật. Tuy nhiên, trừ khi bạn được tuyển chỉ để làm việc vào chủ nhật, bạn có thể lựa chọn không đi làm vào chủ nhật. Bạn phải thông báo cho nhà tuyển dụng trong vòng ba tháng về việc bạn phản đối làm việc vào chủ nhật. Thông báo này phải bằng văn bản, và bạn phải ký và ghi rõ ngày tháng. Trong ba tháng thông báo đó, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn phải đi làm vào ngày chủ nhật. Sau đó, nếu bạn gửi thông báo đúng cách và đã làm việc trong khoảng thời gian ba tháng thông báo, bạn có quyền không bị sa thải hoặc đối xử bất công vì từ chối làm việc vào chủ nhật. Nếu bạn bị sa thải, nó sẽ tự động được tính là sa thải không công bằng.

Làm việc vào Lễ giáng sinh

Những cửa hàng lớn (hơn 280 m2) ở Anh, xứ Wales và Scotland không được phép mở cửa vào ngày giáng sinh, bất kể đó là ngày nào trong tuần. Điều này có nghĩa là nếu bạn làm việc ở một trong những cửa hàng đó, bạn sẽ được nghỉ vào Giáng sinh. Tuy nhiên, việc bạn có được trả lương hay không phụ thuộc vào hợp đồng lao động của bạn.

Thực thi quyền lợi ở nơi làm việc

Đề xuất bất bình, khiếu nại

Nếu gặp rắc rối với nhà tuyển dụng, bạn nên tìm cách giải quyết riêng trước. Nếu không có kết quả, bạn nên làm theo một quy trình khiếu nại phù hợp mà tất cả nhà tuyển dụng nào cũng có. Điều này có nghĩa bạn nên:

 • Gửi một bản tường trình cho nhà tuyển dụng, nêu rõ khiếu nại của bạn, và cho họ một khoảng thời gian hợp lý để phản hồi.
 • Gặp gỡ nhà tuyển dụng để bàn bạc về khiếu nại của bạn.
 • Phản đối quyết định của nhà tuyển dụng nếu bạn không hài lòng với nó.

Nếu bạn đã làm theo quy trình này nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được, bạn có thể đưa trường hợp của mình ra tòa án lao động.

Image result for your rights at work in the UK

Tòa án lao động

Tòa án lao động (tòa án công nghiệp ở Bắc Ireland) là những cơ quan pháp lý chuyên giải quyết những khiếu nại về quyền lao động. Một vụ kiện về lao động có thể bao gồm một thẩm phán đầy đủ chuyên môn pháp lý và hai người khác đại diện cho phía người lao động và nhà tuyển dụng. Tòa án lao động có thể giải quyết các vấn đề sau:

 • Văn bản về các điều khoản và điều kiện hợp đồng
 • Quyền thai sản
 • Phân biệt đối xử vì những vấn đề như chủng tộc, giới tính hay khuyết tật.
 • Quyền nghỉ lễ
 • Bản lương chi tiết
 • Không trả lương và khấu trừ lương bất hợp pháp
 • Trả lương bình đẳng
 • Một số vấn đề về sức khỏe và an toàn
 • Sa thải không công bằng

Trong một vài trường hợp, bạn phải viết đơn khiếu nại cho nhà tuyển dụng trước khi tìm đến các tòa án lao động.

Nếu bạn khiếu nại với tòa án lao động (tòa án công nghiệp ở Bắc Ireland), bạn có thể đứng trước nguy cơ mất việc. Thời gian khiếu nại với tòa án lao động được giới hạn nghiêm ngặt. Thông thường việc này diễn ra trong ba tháng trừ đi một ngày, kể từ ngày điều mà bạn đang khiếu nại (bạn đang khiếu nại điều gì) xảy ra lần cuối cùng. Thời gian này được kéo dài từ ngày 6 tháng 5 năm 2014 nếu bạn thông báo cho ACAS về khiếu nại của bạn. Việc thông báo cho ACAS sẽ là bắt buộc trong hầu hết các trường hợp khiếu nại lên tòa án lao động từ ngày 6 tháng 5 năm 2014.

Đây là một lĩnh vực rất phức tạp. Nếu bạn muốn khiếu nại với tòa án lao động, bạn nên hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi hết hạn khiếu nại.

Zoe Nguyen lược dịch từ citizensadvice.org.uk

Bạn có thể quan tâm

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời