Một số thay đổi trong luật hiến tạng ở Anh

Luật hiến tạng mới nhất thay đổi như thế nào?

Từ mùa xuân năm 2020, tất cả người trưởng thành ở Anh sẽ được coi là đã đồng ý hiến tạng khi họ qua đời trừ khi họ đã nộp đăng ký không hiến tặng hoặc thuộc một trong các nhóm được miễn trừ. Luật từ chối này thường được biết đến với tên gọi ‘Max and Keira’s Law’.

Tìm hiểu thêm về hệ thống từ chối

Nếu không có quyết định nào được ghi nhận về bạn trong Hồ sơ Đăng ký Hiến tạng của NHS, bạn sẽ được coi là đã đồng ý trở thành người hiến tạng khi bạn chết.

Kể cả khi được quy định bằng luật, hiến tặng nội tạng vẫn là một hành động rất hào phóng. Người lớn sẽ vẫn có lựa chọn về việc họ có muốn trở thành người hiến tạng hay không và gia đình họ sẽ được tư vấn về việc hiến tạng khi họ chết.

Nếu bạn muốn trao đổi với ai đó về lựa chọn của mình, vui lòng gọi tới đường dây của NHS theo số 0300 303 2094.

Tại sao luật thay đổi?

Mỗi ngày, có khoảng ba người qua đời vì không có nội tạng để tiến hành cấy ghép.

Tuy nhiên, chỉ có 1% người chết trong hoàn cảnh cho phép họ được hiến tạng.

Luật pháp đang được thay đổi để giúp cứu và cải thiện cuộc sống của nhiều người hơn.

Luật mới ở Anh sẽ có hiệu lực từ mùa xuân năm 2020.

Tôi phải làm gì đây?

Bất kể quyết định của bạn là gì, hãy chắc chắn rằng bạn đã nói với gia đình mình, để họ có thể giúp đảm bảo sự lựa chọn của bạn được tôn trọng.

Nếu bạn muốn trở thành người hiến tạng, bạn có thể chọn hiến một số hoặc tất cả các bộ phận cơ thể bằng cách tham gia Đăng ký Hiến tạng với NHS (NHS Organ Donor Register).

Nếu bạn không muốn trở thành người hiến tạng, bạn nên đăng ký quyết định ‘từ chối hiến’ trên hồ sơ đăng ký hiến tạng của NHS.

Nếu bạn đã đăng ký trên hệ thống Đăng ký Hiến tạng của NHS và quyết định của bạn vẫn như cũ, bạn nên nói với gia đình những gì bạn muốn.

Nếu bạn muốn thay đổi quyết định đã được đăng ký trên hệ thống của NHS, bạn nên sửa đổi đăng ký của mình.

Nói với gia đình bạn

Điều tối quan trọng là bạn phải nói với gia đình việc bạn có muốn trở thành người hiến tạng hay không.

Bạn có thể đăng ký quyết định hiến hoặc từ chối hiến trên hệ thống NHS, nhưng gia đình bạn sẽ được yêu cầu hỗ trợ quyết định của bạn khi bạn qua đời.

Những nhóm nào được miễn trừ khỏi sự thay đổi này?

  • Những người dưới 18 tuổi
  • Những người thiếu năng lực nhận thức để hiểu luật mới và thực hiện các hành động cần thiết
  • Du khách đến Anh và những người không sống ở đây một cách tự nguyện
  • Những người sống ở Anh dưới 12 tháng trước khi chết

Đăng ký Hiến tạng NHS (NHS Organ Donor Register) là gì?

Hệ thống Đăng ký Hiến tạng của NHS là một cơ sở dữ liệu chứa thông tin chi tiết về tất cả những người đã đăng ký quyết định hiến tạng, cho dù họ có quyết định là có hay không. 

Emma Vuong tổng hợp từ viethome

Bạn có thể quan tâm

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời