Giới thiệu

DongHuong.uk là diễn đàn chia sẻ và báo điện tử chuyên biệt, đồng thời cũng là kênh truyền thông phát triển thương hiệu cho các sản phẩm phục vụ cộng đồng người Việt tại Anh. Các bài viết hữu ích bám sát các vấn đề thời sự được chính cộng đồng tự biên tập, lược dịch và tồng hợp từ nhiều nguồn uy tín. Chúng tôi cam kết luôn là cầu nối miễn phí nhằm phát triển bền vững cộng đồng người Việt tại Anh.  

DongHuong.uk is a specialised forum and online news, as well as a communication channel & brand development for products serving the Vietnamese community in the UK. Useful articles on the basis abreast of current issues are community self-edited, abridged translated and synthesised from various reputable sources. We are committed to be the free bridge to the sustainable development of the Vietnamese community in the UK.